תקנון אתר

מבוא –

ברוכים הבאים לאתר DUO(להלן: “האתר”) המופעל על ידי חברת דואו סדנאות, (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “החברה”).
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, על המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייבלכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

השירותים –

האתר מאפשר שירותי מידע והרשמה להשתתפות בסדנאות
ניתן להרשם לסדנאות באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור הנהלת האתר.
מחיר השירותים הינו כולל מע”מ בכפוף לחוק המיסים עבור “חברה בע”מ”.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
. הזמנה תתאפשר למי שמלאו לו 25 ויש וברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. לאחר קבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח שיחת טלפון מנציגת החברה. הלקוח יתבקש למלא ולחתום על הסכם הרשמה המהווה אסתכתא סופית להשתתפותו בסדנה.

ביטולים ושינוי סוגי השירותים –

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. –
ניתן לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או קבלת הסכם זה לפי המאוחר, אך לכל הפחות 14 ימי עסקים לפני מועד תחילת הסדנה .
את הביטול ניתן לבצע באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת office@justduo.co.il

על ההודעה לכלול את שם המשתתף, שם הסדנה , פירוט הבקשה (איזו סדנה מבוקש לבטל), ופרטים ליצירת קשר (להלן: “ההודעה המלאה “). תאריך שליחת ההודעה המלאה באמצעות הדוא “ל יהווה ראייה מכרעת לעניין מועד הביטול .
.
חברת דואו שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לשנות , להקדים או לדחות את מועד הסדנה. שינוי מועד הסדנה לא ייחשב הפרה של ההסכם ולא יקים זכות לביטולה על ידי המשתתף או זכות להחזר כספי.

המשתתף רשאי לשנות ביוזמתו מועד השתתפותו בסדנה פעמיים, וזאת בתנאי ששינוי מועד ההשתתפות נעשה עד 7 ימי עסקים טרם מועד תחילת הסדנה אליה הוא רשום ובכפוף לכך שיהיה מקום פנוי בסדנה בה הוא מבקש להשתתף. במקרה שהשינוי במועד הסדנה נבע מנסיבות שאי אפשר היה לצפותן 7 ימים מראש, על המשתתף להודיע על שינוי מועד השתתפותו בסדנה מוקדם ככל שניתן ובמקרה כזה, ההחלטה בדבר שינוי מועד ההשתתפות לפנים משורת הדין, נתונה לחברת דואו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
למען הסר ספק, ביטול הקורס על ידי החברה במקרה של אירוע המוגדר ככוח עליון או ביטול הסדנה על ידי החברה עקב הוראות הממשלה או משבר הקורונה או סגר מכל סיבה שהיא או כל נסיבה שאיננה תלויה ואיננה בשליטת החברה ו/או כיוצ”ב, לא יהווה עילה לביטול הסכם זה והחזר כספי, אלא אם החברה לא תציע למשתתף מועד חלופי להשתתפות בסדנה.
זמינות ומיקום אזורי –

זמינות השירותים כפופה למועד אשר נקבע עם הנהלת האתר.
בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לחייג אל טל ישעיהו בטלפון 050-6792667.

אחריות ושירות –

השירותים יינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע”י הנהלת האתר עם תחילת השירות.
אורך השירות הינו ע”פ מועד הזמן אשר נקבע מראש.
הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות.
הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.

אבטחת מידע ופרטיות –

הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף לא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.
תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני –

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט –

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר –

לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 054-7966160 או במייל office@justduo.co.il בשעות הפעילות של האתר.

תפריט נגישות

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר